Dominika a Nello

Úplne najzábavnejšia svadba roka keď prídu Taliani. A keby ste vedeli koľko úžasných momentov sa do klipu nezmestilo. Samozrejme sledujte video až do úplného konca.