Miroslav Píš

Kvalita zvuku a videa sú rovnako dôležité. Pri skúškach nazvučenia Farského kostola sv. košických mučeníkov v Košiciach – Nad Jazerom sme skúšali rôzne možnosti ozvučenia, kde sme nahrávali prezentačné videá pre tohto talentovaného hudobníka. Vychutnajte si kvalitu zvuku tohto kráľovského nástroja. Dámy a páni – Miroslav Píš.