Paťka a Jakub

Šťastie a úsmevy lietali na všetky svetové strany.