Paťka + Jakub

Šťastie a úsmevy lietali na všetky svetové strany