Dominika + Nello

Úplne najzábavnejšia svadba roka keď prídu Taliani. a keby ste vedeli koľko úžasných momentov sa do klipu nezmestilo.
Samozrejme sledujte video až do úplného konca.