Stužková SZŠPO bonus

Nastala kritická situácia. :)