Stužková || SOAPO

Súkromná obchodná akadémia v Prešove patrí k menším stredným školám. O to väčších študentov vychováva, a to sa preukázalo aj na samotnej stužkovej slávnosti.